Конферентна програма

Четвъртък, 7 Април

Откриване и Презентация: Данни на жилищия пазар, какво се промени и какви са трендовете?

Икономическата ситуация и как пандемията рефлектира върху жилищният пазар?

Иновативни решения за интелигентни и устойчиви жилищни сгради, KONE

Бъдещето на жилищата. Как се промени нуждата ни от жилищни пространства? Проектиране, инвестиции и тенденции.

Кой дава добавената стойност при прозорците

Иновациите в жилищното строителството. Как новите технологии променят начина ни на обитаване В жилищните пространства?

Вселена от нови възможности от Пощенска банка

Новите жилищни проекти и бъдещите стратегии на компаниите в бранша? Как се променят цените на различните типове жилищни имоти в условията на Ковид-19?

На зелено или с акт 16 да купя жилище?

Жилищният пазар и очакванията на бранша как ще се промени през следващите години?

Официално закриване

*Организаторите си запазват правото да променят програмата