*/?>

Партньори

Диамaнтен партньор:
Систех
Платинен партньор:
Шнайдер
Златни партньори:
Rollplast
Signify
ABB
Сребърен партньор:
Legrand
Ассист

Индустриални партньори:
Камара на Строителите в България
Съюз на Архитектите в България
Камара на архитектите в България
УАСГ
Съюз на строителните инженери в българия
Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти
Национална асоциация на строителните предприемачи
Национално Сдружение Недвижими Имоти
Българска Асоциация за изолации в строителството
Асоциация на търговците на едра строителна техника
Българската фасилити мениджмънт асоциация
FIABCI, Международна Федерация на Недвижимите Имоти
Камара на Професионалните Оценители
Bicsi

Медийни партньори:
СитиБилд
Ел Медия
Столица
Лидер
TravelNews
Инженер.бг
Борса.бг
Madamsko

Организационни партньори:
BCC.bg
TheVirtual.Show